The Decision of the President No. 2707 on the Extension of the Periods specified in the First and Second Paragraphs of The Provisional Article 10 of the Employment Law no. 4857

The Decision of the President No. 2707 on the Extension of the Periods specified in the First and Second Paragraphs of The Provisional Article 10 of the Employment Law no. 4857 dated 22.5.2003 and numbered 4857 was published in the Official Gazette and entered into force. You can reach the information note we have prepared on the subject at the link below. 

22.5.2003 tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10’uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin Bir Ay Uzatılması Hakkında 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Konuya ilişkin hazırlamış olduğumuz bilgi notuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.