Information note prepared by Doğa Sigorta A.Ş.

You can reach the information note prepared by Doğa Sigorta A.Ş. regarding the data breach that occurred within the personal data protection authority at the link below.

Doğa Sigorta A.Ş.’nin bünyesinde meydana gelen veri ihlaline ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanmış kamuoyu duyurusuna ilişkin hazırlamış olduğumuz bilgi notuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.