Tech-Media-Telecoms in Poland

ul. Królowej Jadwigi 170 30-212 Kraków

Agnieszka Wachowska

Partner
Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy

Piotr Wasilewski, PhD

Partner
Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy