Xawery Konarski

Senior Partner
Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy

Agnieszka Wachowska

Partner
Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy

Piotr Wasilewski, PhD

Partner
Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy