Commercial Law in Poland

Al. Niepodległości 210/9, Warsaw, 00-608